HaKa News

Daftar Juara Umum Santri MTs HK I T.P. 2018/2019

July 21st, 2019 | by mediahaka
Daftar Juara Umum Santri MTs HK I T.P. 2018/2019
Berita HK
0

Alhamdulillah…

Selamat kepada para santri peraih juara. Semoga bertambah keberkahan ilmunya.

DAFTAR PRESTASI TAHFIDZ

Program Reguler
Juara
1Hana Azka Taqiyya9 N8 Juz
2Shafwat Abdul Hayi Syuaib8 K5 Juz
3Farhan Izzatul Aqil8 C4 Juz 
Program Takhassus
1Aisyah Aziz8 K10,5 Juz
2Faza Tsalitsa Zainu8 K 9 Juz 

JUARA UMUM

IInas Qonita 
IIHarissa Nadya Shafwa 
IIAsma Salimatu Tsabita 

JUARA PARAREL

Kelas VII
Juara
1Harissa Nadya Shafwa VII I 
2Asma Salimatu Tsabita VII K
3Azzah AssajdahVII E
4Ismah Ats Tsaqofiyah VII H
5Nadhira Hifzhani Alyzzah VII F
6Nisrina Nurlaela Firdaus VII J
7Maryam Yumna Rayhanah VII G
8Ayna Reyhan Saefullah VII K
9Najhan Syafiqul Imam VII C
10Fatharani HasYa Tsabita VII J
Kelas VIII
Juara 
1Inas Qonita VIII F
2Raissa Nathania VIII K
3Fahmi Ibrahim VIII C
4Najma Rizkya Putri VIII L
5Rania Maryam Muthmainnah VIII I
6Hilyatul Atqiya VIII E
7Nur Aisyah Muwafa VIII G
8Salma Huwaida VIII L
9Khansa Haura VIII K
10Maharani Awalia Gempita VIII D

PERAIH NILAI UN TERTINGGI

1Haikal Fairuz Ar-Rantisi 96,75
2Hasna Rosyida Nur Adila 96,25
3Salsabila Febraya 95,5
4Hana Azka Taqiyya 95,25
5Haenadhia Treintanov 94,75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *